Novinky a trendy

Zpřísňování norem Euro

Pokud kupujete vůz, jistě se v jeho specifikacích setkáte s pojmem, který označuje, jakou normu s označením Euro plní. Co tato norma ukazuje? Jedná se o množství spalin, které může automobil vypustit do ovzduší. Cílem daných označení, a tlaku na výrobce vozidel je hlavně snižování nebezpečných látek a ochrana přírody. A jaké konkrétní normy existují?

Euro 1

Platí od roku 1992, a to jak pro naftové, tak i benzinové motory. Pokud jde o hodnoty oxidu uhelnatého, tak jsou u obou typů motorů limitní hodnoty na hranici 3,16 gramu na jeden ujetý kilometr.

Euro 2

Tato norma začala u naftových motorů platit stejně jako Euro 1 v roce 1992 a pokud jde o hodnotu, je přesně jeden gram na kilometr. Když se podíváme na motory benzinové, zde začala platit až v roce 1996 a její hodnota je podstatně vyšší, a to 2,2 gramu na kilometr.

Euro 3

U benzinových i naftových motorů začala platit ve stejném období, a to v roce 2000. U benzinových motorů je limitní hodnota oxidu uhelnatého 2,3 gramu. U naftových vozidel jen hodnota opět podstatně menší, a to jenom 0,64 gramu.

Euro 4

Opět norma, která vešla v platnost jak u naftových, tak benzinových motorů ve stejný rok, a to 2005. V tomto roce byly požadavky na hodnoty oxidu uhelnatého opět rapidně sníženy. U benzinových motorů na jeden gram a u naftových na hodnotu 0,5 gramů.

Euro 5

Norma platná od roku 2009, která pokud jde o oxid dusný, hodnoty nijak nemění. Stejně jako v případě naftových, tak i benzínových motorů zůstávají tyto hodnoty stejné, jako v rámci normy Euro 4. Dochází však k dalšímu požadavku na snížení uhlovodíků a oxidu dusíku.

Euro 6

Zatím poslední platná norma, která vešla v platnost roku 2014. Hodnoty oxidu uhelnatého stále zůstávají na svých hodnotných a směrem dolů byly posunuty opět pouze oxid dusíku a uhlovodíky, ale i hodnoty pevných částic.

O autorovi

Redakce

Zanechte komentář.