Elektrolytické kondenzátory, v čem se liší od dalších typů?

Kondenzátor představuje součástku, která má v elektrotechnice svou nezastupitelnou roli. Jak kondenzátory fungují a jaké mají vlastnosti?

Jak pracuje kondenzátor

Kondenzátor je pasivní a slouží ke shromažďování elektrického náboje. Princip jeho fungování je jednoduchý: Tvořen je dvěma vodivými plochami – elektrodami, které jsou vzájemně odděleny nevodivým dielektrikem. Na každou z těchto ploch jsou přivedeny elektrické náboje opačné polarity, které se vzájemně přitahují elektrickou silou. Částice a náboj se díky dielektriku nemohou dostat do kontaktu, což zamezuje vybití elektrických nábojů. Ideální kondenzátor pak protéká proud úměrný časové derivaci napětí na jeho svorkách, přičemž se to děje nezávisle na okolním prostředí a jeho fyzikálních parametrech i bez ohledu na pracovní podmínky.

Jaké vlastnosti má kondenzátor a jak se tyto součástky rozdělují

Tato součástka disponuje zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. A právě tato vlastnost je pro kondenzátory stěžejní. Kapacita totiž znamená i schopnost vodiče pojmout elektrický náboj. Kondenzátor však vykazuje i další vlastnosti, a to indukčnost a odpor. Říká se jim také vlastnosti parazitní. Kondenzátory můžeme v základu rozdělit podle dvou hledisek. Jednak je to podle tvaru na deskové, kulové, válcové a svitkové (svinutý dlouhý vodivý pás oddělený dielektrikem). Nejjednodušší z nich je kondenzátor deskový. Dále se kondenzátory dělí dle použitého dielektrika na vzduchové, papírové, elektrolytické, keramické, slídové a plastové.

Co jsou elektrolytické kondenzátory

Velmi často se v praxi lze setkat s kondenzátory elektrolytickými. Podstatnou výhodou těchto kondenzátorů je jejich vysoká měrná kapacita. Za nevýhodu lze považovat naopak to, že nesmí být přepólován. Tyto kondenzátory se skládají ze dvou vrstev. Ty jsou tvořeny dielektrikem a kovovou fólií, ponořenou do elektrolytu. Výběr elektrolytických kondenzátorů na současném trhu je poměrně rozsáhlý u řady kondenzátor značka. Výběr kvalitní značky velmi podstatnou měrou souvisí s tím, jak dlouho bude kondenzátor plnit svou funkci. Proto je na místě si zvolit spolehlivého a prověřeného výrobce i dodavatele těchto součástek.

Kondezátory TME, ve znamení kvality a flexibility

TME má připraveno mimořádně široké portfolio kondenzátorů a jiných dílů využívaných v elektrotechnice. Tyto kondenzátory pocházejí z dílny renomovaných výrobců, jako jsou například japonské značky Nichicon a Panasonic. Původem polská značka Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. se proto právem řadí mezi celosvětově přední dodavatele. A to i díky propracované logistice. Z logistického centra ve střední Polsku každý den odbaví 5000 zásilek. Značka, která má své sídlo v polské Lodži však stále patří k rodinným firmám, kde je stěžejní nejenom kvalita výrobků, ale také člověk. A to jak zákazník, tak také každý jednotlivý zaměstnanec.

Publikováno: 30. 09. 2020

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Romana Kozáková