Proč jsou v automobilech důležité katalyzátory?

Katalyzátory jsou v automobilech důležité z důvodu omezení emisí škodlivých látek do ovzduší. Hlavním cílem katalyzátorů v automobilech je snižovat množství toxických plynů a částic výfukových plynů, které mohou škodit životnímu prostředí a lidskému zdraví. Hlavní funkcí katalyzátorů je provádět chemické reakce, které přeměňují škodlivé látky na méně nebezpečné látky.

Výfukové plyny z motoru obsahují látky, jako jsou oxidy dusíku (NOx), oxidy uhelnaté (CO) a nehořlavé částice. Katalyzátor obsahuje katalytické materiály, jako jsou platina, paladium a rhodium, které urychlují chemické reakce přeměňující tyto škodlivé látky na neškodné produkty. Například oxidy dusíku jsou přeměněny na dusík a kyslík, oxid uhelnatý na oxid uhličitý a vodu.

Katalyzátory tedy hrají klíčovou roli při snižování emisí z automobilů a pomáhají dodržovat environmentální normy a regulace týkající se kvality ovzduší.

Co je katalyzátor a jak funguje již víte, ale co s ním, když přestane plnit svou funkci?

Co s nefunkčním katalyzátorem? Řešením je výhodný výkup

Pokud máte použité automobilové katalyzátory a nevíte, co s nimi, využijte výkup katalyzátorů Ostrava, který zajišťuje NORTHERN SPIRITS s.r.o. Firma vykupuje použité automobilové katalyzátory, filtry pevných částic (DPF a FAP) včetně celých i samostatných keramických částí a monolity katalyzátorů. Kolik za něj dostanete? Více vám napoví výkup katalyzátorů ceník.

Své použité katalyzátory můžete dopravit do výkupny ve Skalici u Frýdku-Místku. Alternativně se lze domluvit na osobní návštěvě přímo u vás, a to na libovolném místě v Evropě. Výkup katalyzátorů je rychlý a transparentní.

Díky NORTHERN SPIRITS se můžete ekologicky a efektivně zbavit svých starých katalyzátorů a získat za ně spravedlivou odměnu. Kontaktní informace najdete na webových stránkách společnosti. Spojte se ještě dnes a dejte svým starým katalyzátorům šanci na další využití!

Publikováno: 07. 01. 2024 / Aktualizováno: 10. 01. 2024

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Kamila Vlčková